MANBHUM MAHAVIDYALAYA
Manbazar, Purulia
SANTALI (HONS.) (Final List No. 5)

Merit List For GENERAL
Rank App No NameCast Ph BoardHS Best Total HS Subject Name HS Subject Marks Criteria Total
1 1846 MAHADEB HANSDA 201 0 201
2 331 SUMANA SARENS.T. 200 0 200
3 227 LATIKA KISKUS.T. 200 0 200
4 533 ALAKA SARENS.T. 200 0 200
5 1922 RABI HANSDAS.T. 199 0 199
6 131 SHRABANI MURMUS.T. 198 0 198
7 2082 SOMNATH KISKUS.T. 198 0 198
8 1346 PUSPANJALI MANDIS.T. 198 0 198
9 208 KOUSHALYA BASKEYS.T. 197 0 197